Informatii utile

I. Acte necesare pentru eliberarea Certificatului de urbanism:
1. Cerere tip pentru eliberarea Certificatului de urbanism.
2. Copie dupa buletin, carte de identitate sau certificat de inregistrare fiscala (dupa caz).
3. Extras C.F. actualizat (maxim 3 luni vechime).
4. Memoriu tehnic elaborat de proiectant.
5. Plan de incadrare in zona semnat si stampilat de catre Oficiul de cadastru.
6. Plan de situatie semnat si stampilat de catre Oficiul de cadastru.

 

II. Acte necesare pentru eliberarea Autorizatiei de construire(intocmirea documentatiei tehnice de autorizare constructieD.T.A.C.):

1. Cerere tip pentru eliberarea Autorizatiei de construire.
2. Copie dupa buletin, carte de identitate sau certificat de inregistrare fiscala (dupa caz).
3. Anexa la cerere.
4. Dovada achitarii taxelor la primarie.
5. Dovada O.A.R. .
6. Certificat de urbanism.
7. Breviar de calcul al indicilor urbanistici.
8. Extras C.F. actualizat (maxim 3 luni vechime).
9. Acorduri notariale, contracte de inchiriere.
10. H.C.L. pentru aprobare P.U.D., P.U.Z., Aviz Comisie de Urbanism(daca este cazul).
11. Avize si acorduri de la regii si alte institutii abilitate.
12. Contract de salubritate.
13. Referate verificatori de proiecte.
14. Expertiza tehnica sau acord proiectant initial (daca este cazul).
15. Studiu Geotehnic.
16. Deviz estimativ de lucrari.
17. Grafic esalonare lucrari.
18. Foaie de capat proiect.
19. Memorii de specialitate: arhitectura, structura si instalatii.
20. Piese desenate (contine toate plansele de arhitectura).
21. Proiect de instalatii.

 

III. Acte necesare intocmirii proiectului tehnic P.T. (proiectul de rezistenta a constructiei):

1. Program de control in fazele determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor.
2. Stabilirea categoriei de importanta a constructiei.
3. Memoriu de rezistenta.
4. Piese desenate (contine toate plansele tehnice de rezistenta).