Autorizare

Autorizarea proiectului de construire/demolare

Pentru obtinerea Autorizatiei de construire/demolare a constructiei se va intocmi documentatia D.T.A.C. . Aceasta documentatie se poate realiza doar de catre proiectant. Beneficiarul va depune la primarie documentatia D.T.A.C. (elaborata de catre proiectant)  pentru emiterea autorizatiei de construire/demolare.

Autorizatia de construire se obtine in maxim 30 zile de la data depunerii documentatiei D.T.A.C. .