Proiectare

Proiectare constructii civile, industriale si agricole

Firma noastra ofera servicii complete de proiectare incepand de la partea de consultanta, la partea de intocmire a documentatiilor necesare obtinerii Autorizatiei si in final obtinerea Autorizatiei de construire.

Pentru a intelege mai bine ce implica un proiect am enumerat pasii necesari realizarii proiectului dorit:


I.Se stabileste de comun acord tema de proiectare
Tema de proiectare se stabileste avand in vedere urmatoarele aspecte:
- Suprafata constructiei
- Locatia si configuratia terenului pe care se va construi
- Regimul de inaltime
- Numarul de camere, destinatia fiecare camere si compartimentarea interioara
- Sistemul constructiv

II. Stabilirea pretului serviciilor prestate de catre proiectant
Pretul se stabileste in functie de suprafata desfasurata a constructiei, gradul de complexitate al lucrarilor si al structurii constructive stabilite de comun acord. Suntem dispusi la negocierea pretului in asa fel incat sa nu fie afectata calitatea si termenul de predare a proiectului. Noi ne bazam pe principiul: “Pretul se negociaza, calitatea nu” deoarece pentru noi calitatea este foarte importanta.

III. Stabilirea clauzelor contractuale si semnarea contractului de prestari servicii

Contractul de prestari servicii se va realiza impreuna cu beneficiarul in asa fel incat toate datele din contract sa fie intelese si acceptate de ambele parti.

IV. Obtinerea documentatiei topografice si a studiului geotehnic
In situatia in care sunteti de acord, va putem indruma catre topografi si geologi cu care colaboreaza biroul nostru de proiectare si arhitectura.

V. Obtinerea Certificatului de Urbanism (faza C.U.)
Documentatia pentru eliberarea Certificatului de urbanism se elaboreaza de firma de proiectare. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia proiectantului toate actele necesare intocmirii documentatiei(extras carte funciara de informare, copie buletin, copie acte teren/imobil, planuri de incadrare in zona si de situatie semnate si stampilate de Oficiul de Cadastru, PUD, PUZ).

VI. Elaborarea proiectului (faza D.T.A.C.)
Dupa ce obtinem Certificatul de Urbanism, in functie de cerintele din Certificatul de Urbanism, se vor intocmi documentatiile necesare obtinerii avizelor si acordurilor de la institutiile abilitate. Obtinute avizele si acordurile se va intocmi documentatia D.T.A.C. in vederea obtinerii autorizatiei de construire. In acest timp se va realiza in paralel si proiectul de instalatii necesar documentatiei D.T.A.C. . In final documentatia D.T.A.C. se va depune pentru obtinerea Autorizatiei de construire.

VII. Elaborarea proiectului tehnic de rezistenta (faza P.T.)